PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do Jičína

ve dnech 16. – 18. března 2018

Sraz: 16. 3. v 15:30 u vchodu st. metra Vltavská

Návrat: 18. 3. asi v 17:10 (tamtéž)

Z důvodů garance výše poplatků je potřeba, aby se účastníci přihlásili alespoň telefonicky nejpozději v pondělí 12. 3. do 21:00.

S sebou: spací pytel, karimatku, jídelní misku, hrnek, lžíci, nůž, popř. škrabku, dostatek oblečení a prádla, hygienické potřeby, elastické plavky (jiné nejsou na bazénu povoleny), přezůvky.

Účastnický poplatek činí 550 Kč. Pro ty, co s námi jedou poprvé, a pro členy PS Omega 450 Kč.

Akce se uchází o podporu MHMP a MŠMT.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Jičína ve dnech 16. – 18. března 2018 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: