PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – klub Týn's pořádá akci

Turnaj ve stolním tenisu

dne 23. září 2019

Turnaj ve stolním tenisu je určen všem školákům, kteří mají chuť si zahrát. Přihlásit se můžete nejpozději v době začátku turnaje v 17.30 v tělocvičně Základní školy v Tusarově ulici, nebo na adrese

Akce se koná díky podpoře MČ Prahy 7.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Turnaj ve stolním tenisu dne 23. září 2019 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: