PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Přijď si vyrobit ozdobnou krabičku

ve dnech 25. – 26. září 2019

Ozdobnou krabičku budeme vyrábět v klubovně v Tusarově ulici č 7 ve středu od 16 hodin do 18 hodin a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Přijď si vyrobit ozdobnou krabičku ve dnech 25. – 26. září 2019 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: