PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – klub Fit a klub Týn's pořádají akci

Přijď si vyrobit svíčku

ve dnech 13. – 14. listopadu 2019

Přijď si vyrobit svíčku, která se může stát dárkem pro tvé příbuzné v předvánoční době, nebo ji můžete použít sami. Akce se koná v klubovně Tusarova 7 ve středu od 16 do 18, ve čtvrtek od 14 do 17 hodin.

Akce se můžete díky podpoře MŠMT účastnit zdarma.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Přijď si vyrobit svíčku ve dnech 13. – 14. listopadu 2019 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: