PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč pořádá akci

Přijď si vyzkoušet technickou stavebnici

dne 21. listopadu 2019

Stavebnice Merkur, Elektromerkur nebo legorobot? Vyberte si sami. Jde jen o to mít dostatek trpělivosti, abyste dokončili svůj „projekt“. Akce se koná v klubovně Tusarova 7, Praha 7 od 14 do 17 hodin.

Akci můžete díky podpoře MŠMT navštívit zdarma.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Přijď si vyzkoušet technickou stavebnici dne 21. listopadu 2019 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: