PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá

Letní tábor H...

ve dnech 11. – 25. července 2020

Letní tábor se má konat na stejném tábořišti jako v roce 2019. Aktuálně prověřujeme zda nás postihnou nějaké změny. Akce se bude moci konat, pokud to hygienické podmínky dovolí. Zatím s ním ale stále počítáme.