PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Šílené domino

dne 16. ledna 2020

Při této akce je možné zažít hodně dobrodružství a napětí. Nejdříve si vyzkoušíte svoji trpělivost při stavbě kostek. Pak už stačí do první kostky strčit a dívat se jak padá. Akce proběhne v ZŠ Tusarova od 14 do 15.30.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Šílené domino dne 16. ledna 2020 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: