PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Volební rada PS

dne 16. ledna 2020

Volba vedoucí PS a vedení PS proběhne v klubovně od 19.00.