PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá akci

Výprava do Lomnice

ve dnech 27. – 29. března 2020

Akce se zřejmě konat nebude.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Výprava do Lomnice ve dnech 27. – 29. března 2020 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: