PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega pořádá

Letní tábor H...

ve dnech 17. – 31. července 2021

Tradiční tábor stanového typu se má konat na tábořišti Brtnice – nedaleko Jihlavy. Program se bude skládat her v tábořišti i v lese, zahrne sporty, výtvarné aktivity a další činnosti tak, aby každému přinesl něco zajímavého (byl dobrodružstvím na míru). Zájemci se mohou podívat na fotografie z loňska http://psomega.cz/fotky/0442, http://psomega.cz/fotky/0443, http://psomega.cz/fotky/0447.

Předběžně uvažujeme o zachování cenové hladiny jako loni – cca 3500 Kč.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Letní tábor H... ve dnech 17. – 31. července 2021 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: