PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč a klub Týn's pořádají akci

Přijď si vyrobit mýdlo

ve dnech 7. – 8. června 2021

Akce se koná v úterý od 14. do 16. hodin v klubovně Tusarova 7, Praha 7 a ve středu na stejném místě od 16. do 18. hodin. Akce se koná díky podpoře MHMP.