PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – klub Fit pořádá akci

Turnaj ve stolním tenisu

dne 21. června 2021

Turnaj jednotlivců (ve věku žáků – amatérů) proběhne na školním hřišti ZŠ Tusarova v pondělí od 17.30 do 19.30. Sraz účačníků do 17.30 před školou.

Zájemci se mohou předem přihlásit na adrese .

Akce se koná díky podpoře MHMP a MČ Prahy 7.