PS Omega
Pionýr z. s., PS Omega – oddíl Klíč pořádá akci

Přijď si ozdobit krabičku ubrouskovou technikou

dne 27. září 2022

Ozdobná krabička se může hodit. Využite ji na své různé „poklady“ nebo jako dárek. Vyrábět budeme v naší klubovně Tusarova 7 od 14 do 16 hodin.


 Návratka 

Souhlasím, aby se můj syn (moje dcera) zúčastnil(a) akce Přijď si ozdobit krabičku ubrouskovou technikou dne 27. září 2022 a v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, aby PS Omega nakládala s následujícími údaji pro zajištění akce.

Jméno účastníka:
datum nar.:
Bydliště:
tel.:
Zdravotní potíže a léky, které dítě užívá:
 
 
V Praze dne:
Podpis zák. zástupce: