PS Omega

Klub Fit - květen

Na první schůzku klubu Fit přišli jen dva navštěvníci. O týden později se ale klub už rozběhl a mohly se hrát zápasy ve fotbalu, flórbalu a také zbyl čas na vybíjenou.