PS Omega

Nabídka pro školní rok 2017/18

3. 9. 2017, 16:09Jirka Tom (vedoucí)

Deskové hry, společenské hry, výtvarné aktivity, turistika a pobyt v přírodě, zajímavá místa naší vlasti, sport i technika – pro každého dobrodružství na míru nabízí…

Pionýr, PS Omega

Naše činnost není běžným kroužkem. Vytváříme společenstvo dětí a mládeže, ve kterém se snažíme působit dlouhodobě a různými formami aktivit (schůzky během týdne, víkendové akce a tábory). O tom, co jsme všechno podnikali v roce 2016 se můžete dozvědět z výroční zprávy http://psomega.cz/zpravy/zprava2016.pdf (pokud byste si ji chtěli vytisknout v knižní formě můžete využít odkaz https://drive.google.com/open?id=0B1Y0JYJf9oIsTGNMTG9FR0pxVHc)

Prostřednictvím pestré činnosti usilujeme o všestranný osobnostní rozvoj, klademe důraz na podporu týmové spolupráce, komunikace (a dalších obdobných kompetencí). Během víkendových aktivit přispíváme k rozvoji samostatnosti, schopnosti žít v souladu s přírodou a podporujeme touhu objevovat zajímavosti našeho kulturního dědictví.

Díky nabídkovým výchovným projektům Pionýra (http://www.kliceni.cz) se snažíme o zapojování dětí se specifickými potřebami ve vzdělávání do naší činnosti


Schůzky v klubovně Tusarova 7, Praha 7

Oddíl Klíč je určen dětem mladšího školního věku. Dětem z 1. – 3. třídy jsou určeny schůzky ve středu od 14:00 do 15:30. Pro děti ze 3. – 5. třídy budou schůzky ve středu od 16:00 do 17:30 (začínáme akcí 13. 9.).


Klub Týn´s je tu pro ty, kteří rádi zažívají něco neobvyklého. Je určen náctiletým, zapojit se ale také děti z prvního stupně. V klubu plánujeme objevování přírodních jevů a jejich využití v technice, dispozici budou také některé složitější stavebnice. Pořádáme turnaje ve stolním fotbálku, několikrát jsme se již vydali do lanového centra. Návštěvníkům také pravidelně nabízíme výtvarné činnosti. Klub vytváří prostor i pro ty, kteří by si chtěli sami připravit aktivitu pro sebe a své kamarády. Klubovna je otevřena všem zájemcům ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.


Činnost v tělocvičně základní školy Tusarova 21


Klub Fit je nabídkou pro všechny, kteří rádi sportují. Najdete jej v tělocvičně Základní školy Tusarova 21 v pondělí od 17:30 do 19:30 (od 11. září). Činnost klubu pravidelně doplňují různé sportovní turnaje (stolní tenis, fotbal, florbal…).

Oddíly a kluby pionýrské skupiny Omega vyvíjejí pravidelnou činnost 25 let. Během této doby uspořádaly téměř 30 letních a přes desítku jarních táborů, několik táborů putovních i mezinárodní výměny, stovky víkendových výprav. Nabídku našich aktivit, informace o jejich zahájení a také fotografie z akcí naleznete na stránkách,

Díky podpoře magistrátu města Prahy, ministerstva školství a městské části Praha 7 jsou naše pravidelné aktivity zdarma. Roční členský příspěvek je dobrovolný a pokud tak děti učinily, je platný až do konce roku 2017.

Komentáře