PS Omega

Školní rok 2023/2024

28. 8. 2023, 19:56Jirka Tom (vedoucí)

Přejeme všem školákům hodně úspěchů a pohody v novém školním roce. Samozřejmě že se také na všechny těšíme:-)

Pojďte s námi objevovat moderní deskové hry, zkoušet netradiční výtvarné činnosti, probádat přírodní zákonitosti i zázraky techniky, uvařit si jídlo nebo putovat po zajímavých místech naší vlasti.

Pionýr, PS Omega

Naše činnost není kroužkem. Vytváříme společenstvo dětí a mládeže, ve kterém se děti snažíme dlouhodobě rozvíjet, podporovat je ve spolupráci a umožnit jim prohlubovat jejich individuální zájmy. Na schůzkách, výpravách a táborech přispíváme k rozvoji samostatnosti, schopnosti žít v souladu s přírodou a podporujeme touhu objevovat naše kulturní dědictví.
Díky nabídkovým výchovným projektům Pionýra (např. www.kliceni.cz) jsme úspěšní i při zapojování dětí se specifickými potřebami ve vzdělávání do naší činnosti.


Schůzky v klubovně Tusarova 7, Praha (od 19. září)

Oddíl Klíč je určen dětem mladšího školního věku. Děti ze 2. – 3. třídy se mohou scházet v úterý od 14:00 do 15:30. Program je připraven zpravidla ve formě dobrodružné celoroční hry.

Družina Kappa je tu pro děti a mládež ze 4. – 6. třídy nebo prostě pro každého, kdo rád zažívá něco neobvyklého. Na přípravě programu se budou poddílet nejen vedouí a instruktorky, ale i sami účastníci. Mohou tak pro sebe i své kamarády připravit zajímavé aktivity. Klubovna a je tu pro ně ve středu od 16 do 18.00 hodin (strukturovaný program bude probíhat od 16.30 do 17.30).

Klub Týn´s je určen především náctiletým. Program si z velké části utvářejí sami příchozí, nejčastěji se hrají větší deskové a společenské hry... Klubovna a je otevřena všem zájemcům ve středu od 17.30 do 18.30.


Činnost v tělocvičně základní školy Tusarova 21

Klub Fit je nabídkou pro všechny, kteří rádi sportují. Najdete jej v tělocvičně Základní školy Tusarova 21 v pondělí od 17:30 do 19:30 (od 11. září). Činnost klubu pravidelně doplňují různé sportovní turnaje (stolní tenis, fotbal, florbal…).

Pionýrská skupina Omega vyvíjí pravidelnou činnost více než 25 let, oddíly a kluby mají tradici ještě delší. Během této doby uspořádaly přes 30 letních táborů, řadu táborů jarních, putovních i mezinárodních, stovky víkendových výprav. Nabídku našich aktivit, informace o jejich zahájení a také fotografie z akcí naleznete v kalendáriu – http://psomega.cz/pozvanky.php

Díky podpoře magistrátu hlavního města Prahy, ministerstva školství a městské části Praha 7 mohou děti navštěvovat naše pravidelné aktivity zdarma. Členský příspěvek je dobrovolný, váže se ke kalendářnímu roku. Pro rok 2023 je výše členského příspěvku stanovena na 400 Kč.
Pro zájemce jsme schopni zajistit vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ Tusarova, Praha 7.

Komentáře