PS Omega

Zájemci o členství v roce 2023

16. 10. 2023, 21:44Jirka Tom (vedoucí)

Pokud se na základě zkušenosti s naší činnosti děti rozhodnou pro členství v Pionýrské skupině Omega je vyplnit přihlášku (s podpisem zákonného zástupce), která je k vyzvednutí v klubovně, a uhradit členský příspěvek. Členský příspěvek se hradí jedenkrát ročna a pro rok 2023 je jeho výše stanovena na 400 Kč. Zájemcům, kteří se rozhodnou ještě nyní na podzim, je stanovena snížená výše 200 Kč (tj. na období září – prosinec 2023).

Komentáře